Selecteer een pagina

De tech industrie is op een historisch hoogtepunt met als resultaat dat in 2018 de grens van 3 biljoen euro is bereikt. Ook de snelheid van de groei is aan het versnellen. Was in 2017 de wereldwijde aankoop van tech software, hardware en diensten 3,4%, in 2018 bereikte dat percentage 4%.

Maar ondanks het feit dat IT een van de industrieën van de toekomst is, is het niet vrijgesteld van zijn aandeel stereotypen, vooral met betrekking tot genderongelijkheid. Statistisch gezien maken vrouwen ruwweg 60% uit van de Europese beroepsbevolking, maar ze vertegenwoordigen slechts 25% van de tech sector.

Wat nog zorgwekkender is voor vrouwen in de ICT, zijn de lage retentie percentages, die de helft lager liggen dan bij mannen. Deze trend doet zich ook op jongere leeftijd voor. Ongeveer 74% van de meisjes heeft belangstelling voor verschillende bèta/technische vakgebieden en informatica. Maar tegen de tijd dat ze een carrière pad moeten kiezen, veranderen veel van hen van gedachten. Toch zijn er veranderingen ten goede aan de gang, en ze veranderen snel.

Waarom zijn er zo weinig vrouwen in de ICT sector?

Eerst het negatieve. Verschillende trends kunnen een licht schijnen op waarom er minder vrouwen in de tech industrie zijn dan mannen, evenals het hoge verloop.

Een van de meest genoemde redenen is oneerlijkheid. “Oneerlijkheid of mishandeling binnen de werkomgeving was de meest genoemde reden voor vertrek, met 37% van de steekproef die aangaf dat oneerlijke behandeling een belangrijke factor was in hun beslissing om hun bedrijf te verlaten.”

Een andere veel voorkomende reden voor een hoog personeelsverloop is een giftige werkomgeving. Intimidatie, pesterijen en stereotypering van zowel vrouwen als gekleurde mensen ondermijnen de diversificatie-inspanningen van techbedrijven. Het realiseert een kostprijs van gemiddeld 16 miljard euro per jaar.

Deze hier gepresenteerde redenen zijn echter niet beperkt tot de IT-industrie. Zij kunnen vrijwel overal worden gevonden waar mannen traditioneel de meerderheid vormden. Maar ondanks deze cijfers ziet de toekomst er veel beter uit dan in het verleden.

De toekomst van vrouwen in de ICT-sector

Er is een positieve trend dat steeds meer vrouwen een technologie-gerelateerde opleiding volgen en in de ICT-sector werken. Het percentage vrouwen in deze sector van de economie is echter nog steeds laag. Er is veel meer nodig in termen van arbeidsmarktbeleid initiatieven, onderwijsondersteuning en sociale herbezinning voor echte gelijkheid van vrouwelijke en mannelijke werknemers, ongeacht de sector. En nu ben ik weer terug bij waar ik begon. Er valt zoveel te zeggen, er is zoveel om bezorgd over te zijn. Politiek, sociaal en op bedrijfsniveau. Het zou ver buiten het bestek van dit kleine essay vallen om op al deze zaken in te gaan. Daarom sluit ik af met een wens: het zou geweldig zijn als toekomstige vrouwelijke collega’s zich op basis van hun opleiding en mentaliteit direct “thuis” zouden voelen in de techniek en de IT. Een ICTzaakwaarnemer is één van deze beroepen waar je direct aan de slag kan als developer, en waar je je als vrouw mag thuis voelen. Als developer ben je een voorloper op het gebied van de nieuwste technologieën in de wereld van IT.