Selecteer een pagina

In 2016 is de Wet langdurige zorg ontstaan speciaal voor de mensen die (intensieve) zorg nodig hebben. Hou hierbij de mensen in gedachten die chronisch ziek zijn, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijk aandoening of beperking. Via de Wet langdurige zorg krijgt u intensieve 24-uurszorg.

Wlz-zorg

Wanneer het thuis niet meer gaat, kunt u dat met uw huisarts of de wijkverpleegkundige overleggen. Eén van beiden kan dan 24-uurszorg aanvragen en in principe is dat een opname in een verpleeghuis. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft daarna de zogenaamde indicatie af. In deze indicatie staat nauwkeurig beschreven hoeveel hulp en zorg er nodig is. Heeft u permanent toezicht nodig? De indicaties voor ouderen in een verpleeghuis worden uitgedrukt in VV’s: Verpleging en Verzorging. Zo bestaat er een indicatie ‘VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en ruime verzorging’. En een indicatie ‘VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg’. 

Ik heb een indicatie voor zorg vanuit de Wlz 

Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd door het CIZ en heeft u een indicatie gekregen voor langdurige zorg? Dan stelt het CIZ een zorgprofiel vast, waarin staat op welke zorg u recht heeft. Langdurige zorg vanuit de Wlz kan op twee manieren geleverd worden: in een zorginstelling of bij u thuis.

Kan ik toch thuis blijven wonen? 

24-uurs zorg krijgt u in principe in een verpleeghuis. Wilt u liever thuis blijven wonen? Dat kan. U kunt Wlz-zorg ook thuis ontvangen, maar alleen als de kosten niet hoger zijn dan bij verblijf in een instelling. En bovendien moet de zorg thuis ‘verantwoord’ en ‘doelmatig’ zijn. Uiteindelijk bepaalt het zorgkantoor of zorg thuis haalbaar is. Een zorgkantoor is de uitvoerder van de Wlz zorg namens de zorgverzekeraars. 

De thuiszorg 

Wanneer u de toezegging krijgt tot thuiszorg komt u in contact met een bedrijf zoals: zorgservice-brabant er zijn meerdere manier waarop u uw 24-uurszorg kunt ontvangen. De zorgverleners blijven 24 uur of langer aanwezig. Dit biedt continuïteit en geeft veel rust. Een klein zorgteam neemt de complete zorg voor haar rekening. Zij ondersteunen u bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL); zoals eten, wassen, naar het toilet gaan en het voeren van een huishouden. Grotere huishoudelijke taken behoren niet tot hun werkzaamheden. Maar ook voor het bezoek aan specialist, huisarts of kapper kunt u op hun begeleiding rekenen. Voor een enkel zorgmoment ’s nachts kan u een beroep op de 24-uurs zorgverlener doen. Heeft u intensief zorg nodig in de nacht dan zoeken we naar een passende oplossing.