Selecteer een pagina

Elke gemeente draagt bij aan een gezonder milieu door regels in stand te zetten waar de gehele gemeente zich aan moet houden. Zo is het scheiden van afval een belangrijke eis in Nederland. Dit is al gedurende een aantal jaar het geval. Ook de gemeente Etten-Leur draagt hieraan bij door deze regels ook te hanteren in haar gemeente. De wijze waarop dit gescheiden afval wordt opgehaald bij de bewoners van de gemeente, wordt door elke gemeente zelf bepaald. Dit kan ook veranderen als de gemeente daar genoeg reden toe ziet. De ophaalregeling is dan ook gewijzigd voor het jaar 2020. Hieronder worden de veranderingen voor het jaar 2020 weergeven.

Veranderingen voor het restafval

Er verandert nogal veel voor bewoners met grondgebonden woningen. In plaats van het ophalen van restafval, wat elke twee weken gebeurde, gebeurd dit nu maar 1 keer per vier weken. Voor bewoners van appartementen verandert er in dit opzicht helemaal niets.

Hoe zit het met het ophalen van ander afval?

Voor elk ander soort afval verandert er niets. Zo wordt papier nog steeds bij elke bewoner een keer per maand opgehaald en plastic afval wordt in keer per twee weken opgehaald.ook voor groen afval geldt hetzelfde. Ook dit afvalsoort wordt 1 keer in de twee weken opgehaald. Hier is ook blikafval aan toegevoegd. Dit zal ook tweewekelijks opgehaald worden. Eerst moest je in Etten-Leur ook 1 euro betalen per 15 vuilniszakken. Dit verandert ook, je zult ze ze bij vele supermarkten gratis kunnen ophalen.

De gemeente heeft aan enquête gehouden en haar bewoners daarin een aantal vragen gesteld. Zo gaf de gemeente ook de optie aan bewoners om een onbeperkt aantal vuilniszakken te hebben aan restafval, als zij de vuilniszakken zelf in de ondergrondse containers doet. Hieruit bleek dat de bewoners liever hadden dat de ophaaldagen werden gehalveerd, waardoor restafval nu maar 1 keer in de vier weken wordt opgehaald.

Een rolcontainer bestellen in Etten-Leur

Nu daar de ophaaldagen zijn gehalveerd is het erg handig om een rolcontainer aan te schaffen. Zo heb je meer ruimte om afval in te bewaren. Een rolcontainer bestellen in Etten-Leur is heel erg handig, zeker na deze nieuwe regelgeving. Een rolcontainer bestellen hoeft ook geen dure aankoop te zijn. Als je even goed op zoek gaat, kun je er gemakkelijk een vinden voor een redelijke prijs.