Selecteer een pagina

Betaal je een rekening niet op tijd, dan zal de schuldeiser je allereerst een aantal aanmaningen sturen. Reageer je daar vervolgens ook niet op tijd op, dan is het mogelijk dat er door de schuldeiser een incassobureau ingeschakeld wordt. Tot slot, wanneer er gerechtelijke middelen nodig zijn om tot een betaling te komen, wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld.

Een schuldeiser zal dus proberen om eerst zelf de openstaande factuur te innen. Dit zal de schuldeiser doen door een betalingsherinnering te sturen, waarin nogmaals duidelijk de betalingstermijn gecommuniceerd wordt. Reageer je hier niet op, dan zal de schuldeiser een aanmaning versturen. Kun je de factuur niet betalen, dan is dit hét moment om een betalingsregeling ter sprake te brengen. De achterstand is op dit moment nog niet heel erg groot en er zijn nog geen extra kosten (zoals bijvoorbeeld incassokosten).

Hoe gaat een incassobureau te werk?

Een incassobureau, zoals RechtNet incassobureau in Den Bosch, int schulden bij wanbetalers. Dit wordt gedaan, omdat de schuldeiser hier opdracht voor geeft. Wanneer een incassobureau wordt ingeschakeld, zal al het contact met met de schuldeiser stoppen en lopen via het incassobureau. RechtNet incassobureau in Den Bosch is zo’n bedrijf. Wanneer een schuldeiser dit incassobureau inschakelt, hoeft hij zelf geen aanmaningen meer te sturen, maar wordt dit gedaan door het incassobureau. De kosten die gemaakt worden voor deze werkzaamheden moeten betaald worden door degene die de schuld heeft.

Hoe gaat een deurwaarder te werk?

Een deurwaarder is ook gerechtigd om schulden te innen bij een wanbetaler, alleen heeft een deurwaarder, in tegenstelling tot een incassobureau, meer mogelijkheden. Zo kan een deurwaarder een dagvaarding uitbrengen, maar ook beslag leggen op bijvoorbeeld de goederen of het loon van de wanbetaler of een woning ontruimen.

Er zijn ook schuldeisers die geen vonnis van de rechter nodig hebben om beslag te kunnen leggen. De Belastingdienst is hier een voorbeeld van, maar ook de gemeente, het UWV, CJIB en DUO. In plaats van een dagvaarding krijg je dan een dwangbevel.

Hoe kun je het beste reageren op een brief van het incassobureau?

Krijg je een brief van een deurwaarder of incassobureau, dan is het verstandig om te reageren, ook als je het openstaande bedrag op dat moment niet kunt betalen. Misschien ben je het niet eens met de rekening, omdat je deze al betaald hebt. Of misschien heb je nooit iets besteld. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te laten weten aan het incassobureau. Ook als je de rekening niet kunt betalen kun je het beste zo snel mogelijk contact opnemen; misschien is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken.