Selecteer een pagina

Hedendaags heeft iedereen wel eens een hologram gezien. Dit komt doordat er op nagenoeg elke bankpas of creditcard een zogenoemd beveiliging hologram is aangebracht. Een hologram is een volledig driedimensionale afbeelding van een object in een plat vlak. Wanneer je de hologram bekijkt vanuit verschillende punten ontstaat er een ruimtelijk beeld van het object.

Dit staat in contrast tot een tweedimensionale beeld zoals een foto. Bij de foto maakt het niet uit in wat voor hoek je de foto bekijkt, de afbeelding blijft in iedere hoek hetzelfde. Bij een hologram lijkt het alsof de afbeelding een ruimtelijk voorwerp is dat tastbaar is. Dit is echter niet zo, want de ruimtelijkheid is alleen maar geconstrueerd uit licht en niet uit materie. Bij de bekende fotografische opnametechnieken wordt een vlak tweedimensionaal beeld van een driedimensionaal voorwerp of object op een fotogevoelige plaat of film vastgelegd.

Bij de holografie is er echter sprake van een extra dimensie in de informatie over het vast te leggen object. Niet alleen de intensiteit van het licht vanuit het object, maar ook de informatie over de verschillen in de weglengte van het licht worden vastgelegd op de foto gevoelige plaat. We spreken in dit geval van de intensiteit en de fase van het licht, dat uitgestraald wordt door het voorwerp of het object. Een hologram ziet er anders uit vanaf elke richting waar je kijkt. Hierdoor krijgt je linker en rechteroog een verschillend beeld binnen en denk je dat het 3D is. Dit is natuurlijk aantrekkelijk voor het oog van de mens en valt op. Bent u ge├»nteresseerd om een hologram in te zetten als display voor uw bedrijf neem dan contact op met Media Hologram die u kan helpen dit waar te maken. 

Hoe wordt een hologram gemaakt?

De laser zendt een samenhangende lichtbundel uit. Deze bundel wordt door een deel spiegel gedeeltelijk doorgelaten en gedeeltelijk gereflecteerd. De gereflecteerde bundel, ook wel referentiebundel genoemd, wordt via een spiegel door een lens uitgespreid over de oppervlakte van het fotogevoelige materiaal. De doorgaande bundel wordt door een andere lens uitgespreid in de richting van het op te nemen voorwerp. Want het is belangrijk dat het gehele voorwerp getroffen wordt door deze convergente bundel. Elk punt van het voorwerp dat door deze bundel wordt getroffen, weerkaatst het licht in alle richtingen, dus ook in de richting van het fotogevoelige materiaal. Hier komt de belichting bundel samen met de referentiebundel en doordat ze beide een andere weg hebben afgelegd zijn ze uit fase. De belichting bundel is ook nog van amplitude veranderd en door deze twee effecten treed er bij het fotogevoelige materiaal interferentie op tussen beide bundels. Dit specifieke patroon wordt op dat moment vastgelegd op de plaat. Het hologram is nu klaar en kan worden ‘ontwikkeld’ net als bij een gewone foto. Het grote verschil tussen een hologram en een foto is dat een hologram er anders uitziet vanaf elke richting waar je kijkt. Hierdoor krijgt je linker en rechteroog een verschillend beeld binnen en denk je dat het 3D is.